Reply To: Ar muzikoje yra impulsai?

Audiofilas Forums Akustikos inžinerija Muzika ir atkūrimas Ar muzikoje yra impulsai? Reply To: Ar muzikoje yra impulsai?

#3341
Belas
Keymaster

    Pažiūrėjus į fleitos 6 oktavos Sol natos garso formą matome, kad tai beveik sinusas. Tokio garso spektras yra labai siauras. Aukščiausios 7 oktavos Re-bemol garso signalas taip pat panašus į sinusą ir čia kartojasi visų instrumentų “tradicija” – aukštųjų natų spektras siaurėja, garso signalo forma artėja prie sinuso, nes nebelieka abertonų (subharmonikų), instrumentai netenka būdingo skambesio, supanašėja. Aukščiausiose oktavose garsą papildo instrumento vibracijos ir pašaliniai triukšmai, užteršdami garsą. Dėl to fiksuojame platesnį spektrą, tačiau muzikos prasme didesnės įtakos tai neturi. Galima sakyti, kad
    muziką formuoja žemosios ir viduriniosios oktavos, bet ne aukščiausios.

    Paveikslėlyje paminėtų dviejų aukštųjų fleitos natų signalo forma. Aukščiausios natos amplitudė yra 3,5 dB mažesnė ir tai taip pat dėsninga –
    aukštesni instrumentų garsai paprastai būna tylesni už žemuosius.1568 ir 2217 sign forma