Reply To: Ruporinė Toru Okada GAS

#3688
Belas
Keymaster

    Brangiausia sistemos dalis yra žemųjų dažnių ruporai. Ruporų “gerklės” yra lauke už namo, kur atskiruose “nameliuose” uždaryti 3 Goto SG-146LD4 kompresiniai draiveriai. Toru pasakojo kiek reikėjo pastangų iškapoti šalia namo esančio kalno uolieną. Tonas cemento reikėjo atgabenti nuo kalno papėdėje esančios automobilių stovėjimo aikštelės. Toru puikus mechanikos konstruktorius, galėjęs susikonstruoti ir pasigaminti mechanizacijos priemonių darbui palengvinti. ŽD draiveriai tokie sunkūs, kad rankomis nepakelsi, o ką kalbėti apie cementą, smėlį ir akmenis iš kalno…

    Kolonėlių mechaninė schema su didžiuoju aukštyn užlenktu ŽD ruporu. Užlenkimas leido sumažinti ruporo išsikišimą už namo, sumažėjo kertamos uolienos kiekis:AS struktūros brėžinysŽD ruporams buvo padarytos dvi didelės angos namo sienoje. Toks buvo vaizdas už lango ruporo statybos metu: 2009