Reply To: Apie melą, neišmanymą ir rinkodarą

Audiofilas Forums Mano sielos ruporas Pokalbiai apie garso inžineriją Apie melą, neišmanymą ir rinkodarą Reply To: Apie melą, neišmanymą ir rinkodarą

#4061
Belas
Keymaster

    Yra ištirta, kad žmogaus klausa turi tam tikrą „slenkstį“, žemiau kurio mes nebegirdime. Individas gali turėti kažkiek skirtingą klausą, bet visų mūsų girdėjimo ribas apibrėžia absoliutaus slenksčio priklausomybė (žiūr. paveikslėlį žemiau)
    Kyla klausimas – ar laidų įtaka gali būti tokia, kad mes ją galėtume išgirsti?1 pav